Šumatovačka 4 11000 Beograd
Radno vreme Radnim danima 7–20h
Pozovite 063 360 544

Lični farmakogenetski profil

Lični farmakogenetski profil

Farmakogenetika omogućava personalizovan pristup prevenciji i lečenju. Genetski test se radi jednom u životu i ispituje više od 32 najvažnija gena, iz čega se vidi reakcija pacijenta na više od 500 lekova. Na taj način se personalizuje izbor i doziranje lekova kako bi uspešnost terapije bila najbolja moguća, a rizik od neželjenih dejstava lekova ili potpunog odsustva reakcije na lekove bio minimalan. Od MedicalLaba dobijate detaljan nalaz sa kompletnim tumačenjem očekivanog fenotipa pacijenta

Dobrobiti od farmakogenetske analize

Poznavajući pacijentov farmakogenetski profil, lekar može precizno i brzo da propiše lek i dozi koji su najbolji za pacijenta. Kvalitet lečenja se povećava, troškovi terapije se smanjuju.

Upotreba farmakogenetskih analiza naročito je značajna kod sledećih lekova:

  • analgetici / antireumatici
  • antibiotici / antivirotici / antimikotici
  • antidepresivi / psihotropici
  • antidijabetici
  • antihipertenzivi
  • antikoagulanti
  • citostatici
  • inhibitori protonske pumpe
  • statini
  • urologici

OSTALE USLUGE

Najsavremenije i najpreciznije analize po najvišim standardima
© 2020 Medical Lab. Sva prava zadržana.